Botulisme Nissewaard geconstateerd

 

Let op! Botulisme Nissewaard geconstateerd.

Inmiddels heeft Dieren4u meerdere dieren uit het water gehaald waarbij Botulisme is vastgesteld.

Ziet u een dier in nood? Bel dan onze meldkamer 085-0604567.

Hieronder meer informatie over Botulisme:
Botulisme is een ziekte die voornamelijk onder watervogels slachtoffers maakt. De oorzaak van de ziekte is een gif dat door een bacterie wordt gevormd. Het gif veroorzaakt in eerste instantie verlammingsverschijnselen bij de besmette vogels. Wat direct opvalt is dat de vogels niet meer kunnen vliegen of lopen. De watervogels bewegen zich voort over water- en moddervlaktes d.m.v. hun vleugels. Gunstige omstandigheden voor botulisme zijn: Een eiwitrijk milieu d.w.z. dode vogels en vissen, vooral als deze in het water liggen en zuurstofarm water dat tussen de 15˚C en 35˚C ligt met name bij ondiepe, stilstaande wateren en plassen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0