Vogelopvangcentrum

Vogelopvang

Begin september 2016 zijn wij gestart met het realiseren van een vogelopvangcentrum.

Vogelambulance

Op 3 mei 2017 ontving Dieren4u van Stichting DierenLot een vogelambulance in bruikleen.


Halverwege september stond het grootste gedeelte van de opvang.

18 september, deels zit het dak erop en is er begonnen met het schilderen van de buitenkant.


In maart 2017 kon de vloer gestort worden, zodat deze makkelijk schoon te maken is.

In april zaten ook de kasten op hun plaats en kon er gestart worden met het bouwen van de vogelkooien.